Ilmaisutaito

muumit

Leikkikoulussamme ajatellaan, että ilmaisutaito avaa ovia arkipäivästä selviytymiseen ja kasvattaa sietokykyä suhtautua monenlaisiin vaihtuviin tilanteisiin. Ilmaisukasvatuksen keskiössä on lapsi, hänen itsetuntonsa ja itseilmaisunsa kehittyminen. Se nähdään yhtenä keinona lähestyä jotain uutta, outoa tai vaikeaa asiaa lapsen silmin, luovasti. Ilmaisutaito ei sisällä valmiita tavoitteita tai vastauksia, vaan antaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia tilanteita, rooleja ja tapahtumasarjoja erilaisin ratkaisuin.

Ilmaisutaito on sanoja, äänenpainoja, liikkeitä, kädentaitoa, kuvaamataitoa, musiikkia, teatteria, mimiikkaa, näyttelemistä, esiintymistä jne. Se on yksi opetusmenetelmä ja tavoite sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen eri sisältöalueissa.

Ilmaisukasvatuksen isoja kokonaisuuksia ovat joulu- ja kevätjuhlamme juonelliset, teatterimaiset lastennäytelmät, joihin koko leikkikoulu tavalla tai toisella osallistuu. Näytelmissämme tuomme vanhempien ja vierailevan yleisön eteen sekä osan vuoden aikaisesta työstämme että lasten esiintymisilon jännityksineen.

Kuvallinen ilmaisu

kids-girl-pencil-drawing-159823.jpegKuvataiteellisen toiminnan kautta pyrimme herättämään lapsessa halun omaehtoiseen toimintaan ja rohkaisemaan häntä työn kautta ilmaisemaan itseään ja myös arvostamaan omaa ja toisten työtä. Haluamme ylläpitää leikkikoulussa ajantasoista, esteettistä ja harmonista tunnelmaa ja ympäristöä, jotta inspiroimme lasta näkemään, keskustelemaan tai kokeilemaan uutta.

Lasten työt ovat näkyvillä eri taiteenmuotoja ja askartelutekniikoita esille tuoden. Samalla haluamme osoittaa lapselle, että jokaisen lapsen luomus on esteettisen ympäristön arvoinen! Luomisen ja onnistumisen elämykset edistävät lapsen itsetuntoa. Käytämme hyväksi ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia tutustua luonnon ja rakennetun ympäristön kohteisiin. Vieraillaan museoissa, käsityöpajoissa ja näyttelyissä.

Musiikki

Musiikki on olennainen osa leikkikouluamme – sekä arkipäiväämme, että juhlaamme.

pexels-photo-210854.jpegMusiikkikasvatuksella haluamme taidekasvatuksen lisäksi tukea muun muassa keskittymistä, lukemaan ja kirjoittamaan oppimista sekä matemaattisia taitoja.
Musiikkikasvatus koostuu laulusta, soitosta, kuuntelemisesta, tanssista, leikistä ja hiljaisuudesta.

Periaatteena on että musiikki tuo iloa: jokaiselle lapselle löytyy soitin ja kaikkien lauluääni kelpaa. Levitämme mielellämme laulamisen, soittamisen ja tanssimisen iloa lähiympäristöömme. Soitinkassi olalla käymme esiintymässä esimerkiksi vanhainkodeissa, eläkeläisten kerhoissa tai vanhempien työpaikoilla.

Kutsumme myös koululaisia ja muita päiväkoteja nauttimaan esityksistämme. Lisäksi käymme kuuntelemassa kaupunkimme tarjoamia konsertteja ja osallistumme myös muihin lapsille suunnattuihin näytöksiin. Leikkikoulun lomassa on mahdollista osallistua myös pianonsoiton opetukseen, rumpupiiriin tai tanssikouluun erillistä maksua vastaan.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close